Miljö & Kvalitet

Miljö
Form o Miljö AB skall minska sin negativa miljöpåverkan och risk för föroreningar så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • - Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  • - Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
  • - Transportera på effektivaste sätt med miljöanpassade fordon och med emballage som återvinns.
  • - Ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • - Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor.

 

Kvalitet
Form o Miljö AB erbjuder kvalitetsmöbler anpassade för offentliga miljöer med huvudinriktning inom utbildning, skola och barnomsorg. Vår strävan är att ständigt förbättra produkter och tjänster samt uppfylla gällande krav och önskemål.

 

Detta gör vi genom att:

  • - Designa, utveckla och tillverka hållbara produkter anpassade för vår marknad.
  • - Erbjuda kvalificerad inredningshjälp med kunnig och kompetent personal.
  • - Erbjuda kunden helhetslösningar dvs. projektering, leverans, montering samt slutbesiktning.
  • - Vi testar våra produkter kontinuerligt enligt gällande standard.