Idag är digitala verktyg, så som datorn, surfplattan och mobilen en naturlig del av vårt samhälle. Surfplattan och datorn en del av den pedagogiska miljön till skillnad från mobiltelefonen men dock lika viktig att ta hänsyn till när man möblerar och inreder en samtida lärmiljö. Teknikutvecklingen förändrar våra vanor och de möjligheter som finns kring lärande förändras och ger nya förutsättningar för den lärande miljön. Här visar vi ett förslag på hur en samtida lärmiljö skulle kunna se ut med individuella platser men med möjlighet till grupparbete. Mobiltelefonerna har en given plats i Mobilhotellet på väggen där den är inlåst och synlig. Varje elev får en egen låda att förvara sina saker i. Möjlighet till individanpassad höjd på stol med höj- och sänkbara Pure X stolar.

 

FYRAN stol COMBI runt bord MOBIL förvaring MOBILHOTELLET förvaring PURE X stol FLIO up laptopställ

Digitalt lärande