Möbelbroschyr - Biomekanisk Ö®

 

           

Biomekanisk Ö® är ett helt nytt koncept som värderar ergonomi före ekonomi. Biomekanisk Ö® ger rätt förutsättning att fokusera på skolarbete och få ökad koncentration.