Möjligheten att röra på sig i samband med studier stimulerar inlärningen och förbättrar koncentrationsförmågan. Alla elever har behov av rörelse under en skoldag. Studier visar även att barn med ADHD har allra störst behov av fysisk aktivitet för att kunna fokusera och öka sin impulskontroll. Med aktivt lärande syftar vi på en lärande miljö där det finns möjlighet till aktivitet och en mer individanpassad lärmiljö än ett traditionellt klassrum. I vårt koncept aktivt lärande har vi möjlighet att med hjälp av våra beteendevetare och ergonomer utbilda och vägleda både lärare och elever i hur man med nya vanor uppnår bättre fokus och skapar arbetsro i klassrummet. Vi kan erbjuda olika produkter för att skräddarsy lösningar men också väcka kunskap om nya sätt att använda redan befintliga möbler i kombination med aktiva produkter. Intresset kring det aktiva lärandets effekter på hjärnan är stort och skolans utformning går åt samma håll som våra kontorsarbetsplatser; med ergonomiskt anpassade miljöer för maximal hälsa, kreativitet och produktivitet. 

 

SMILE stol FLIO laptopställ HÖLÖ förvaring JOJO bord UP balanspall BIKE IT skrivbordscykel